Universal Images Group/Getty Images

Panikk i Nordsjøen: Russisk flåte gikk amok

Den russiske flåten damper i 1904 ut gjennom Nordsjøen med kurs for krigen i øst. Plutselig ser russerne japanske krigsskip overalt. Tror de.

Den russiske flåtens ubetinget største brøler fant sted i Nordsjøen i oktober 1904.

Ni måneder før hadde japanerne stengt Russlands stillehavsflåte inne i Port Arthur i Mandsjuria. Derfor ble 42 krigsskip fra landets østersjøflåte sendt til unnsetning – en reise på 29.000 km.

Etter bare 1000 km gikk det galt. Russerne fryktet at japanske flåtefartøyer lå på lur i Nordsjøen (selv om Japan ligger 30.000 km unna), så da krigsskipene om kvelden støtte på ca. 50 britiske trålere nær Doggerbank, begynte de straks å fyre løs i den tro at det var fienden.

Granatregnet senket én tråler og skadet fire, hvorpå russerne i forvirringen også beskjøt hverandre.

Den russiske krysseren Aurora var blant skipene som ble truffet i forvirringen.

© Sailor of Imperial Russian Navy -

Misforståelsen kostet tre briter og to russere livet. Til alt hell var russerne ekstremt dårlige skyttere. Slagskipet Oryol fyrte angivelig av 500 granater uten å ramme noe.

VIDEO – Se de sønderskutte engelske fiskebåtene her:

Video