Dennis Brack/Imageselect & Interim Archives/Getty Images

USAs “spøkelsesflåte” er umulig å få has på

120 lasteskip har i nesten 100 år ligget glemt i elven Potomac i USA. Flere har forsøkt å gjøre noe med skipene, men det har vist seg å være litt av en kamp.

I en liten bukt i USAs Potomac­-elv ligger restene av historiens mest seiglivede flåte. Her har ca. 120 fraktskip slumret i 100 år.

Den såkalte spøkelsesflåten ble bygget da USA gikk inn i 1. verdenskrig. President Wilson beordret i den forbindelse en enorm nødflåte bygget.

Skipene var foreldet før de var ferdige

For å spare tid skulle ca. 1000 av skipene bygges i tre. Rundt 300 nådde å bli ferdige, men krigen var over før de kunne settes inn.

Etter krigen kunne ingen bruke de håpløst utdaterte skipene, så i 1922 ble 233 av skipene solgt som skrot. Planen var å utvinne skipenes metall og deretter brenne dem, men skrotfirmaet gikk konkurs i 1929.

Under 2. verdenskrig fikk et nytt selskap i oppgave å utvinne skipsmetallet, men dette ble også oppgitt.

Den standhaftige flåten ligger derfor fortsatt i Potomac-elven.