Jerrykanner, Operation Overlord, Normandie

Tyskerkannen førte de allierte til seier

Mens tyske styrker i 1940 buldret gjennom Europa, truet lekkende bensinkanner med å hemme de alliertes krigsinnsats. Men så bestemte briter og amerikanere seg for å ta etter fienden.

Mens tyske styrker i 1940 buldret gjennom Europa, truet lekkende bensinkanner med å hemme de alliertes krigsinnsats. Men så bestemte briter og amerikanere seg for å ta etter fienden.

PhotosNormandie/Flickr & Kornienko Alexandr/Imageselect

Allierte styrker i Nord-Afrika hadde et stort behov for drivstoff i 1942, men store mengder gikk tapt som følge av utette bensinkanner.

«Under den varme ørkensolen svulmet de opp, gikk opp i skjøtene og lekket», fortalte offiser Richard M. Daniel om de britiske blikkannene.

Under den tyske okkupasjonen av Norge i 1940 hadde britene sett at fienden hadde tette og solide kanner, men hvordan kannene var laget, oppdaget de først senere, da den amerikanske ingeniøren Paul Pleiss dukket opp.

Pleiss jobbet før krigen i Berlin. Her var han med på å produsere den såkalte Wehrmacht-Einheitskanister, en solid 20-liters stålkanne.

Kannen ble utviklet fire år tidligere av firmaet Schwelmer Eisenwerk Müller & Co. på Hitlers ordre.

Nazistene forberedte seg på lynkrig og trengte å frakte enorme mengder drivstoff over lange avstander.

Se nærmere på en Wehrmacht-Einheitskanister:

Før krigen sikret Pleiss seg tre kanner. Høsten 1940 overleverte han dem til de allierte slik at de kunne lage kopier.

Men prosjektet skjøt først fart i 1943, og fra da av gjorde kopiene stor nytte, spesielt etter D-dagen.

«Uten kannene ville det vært umulig for våre hærer å bevege seg gjennom Frankrike med en hastighet som overgikk den tyske blitzkriegen», sa USAs president Roosevelt.

Kannen brukes fortsatt. Den er kjent som en jerrykanne, en henvisning til britenes økenavn på tyskerne – jerries.