De tidligste geværene er funnet

Arkeologer har funnet rester av primitive skytevåpen ved Towton, der to engelske hærer i 1461 for første gang brukte geværer i krig.

I 1461 var ikke geværene noe å skryte av. Langbuen dominerte fortsatt slagmarken.

Fragmenter av eksploderte geværløp og en blykule er, til britiske forskeres begeistring, funnet nedgravd på en av Storbritannias blodigste slagmarker. Slaget fant sted ved Towton i Nord-England i 1461. Det ble det første slaget i britisk historie der soldater brukte gevær.

«Vi kjenner ingen paralleller til funn som disse i hele Europa», sier arkeologen Tim Sutherland, som har ledet undersøkelsene.

Først 30 år etter slaget ved Towton ble geværet for alvor utbredt i europeiske hærer.

De falne i det blodige slaget ble lagt i massegraver. Flere slike er funnet.

Geværfragmentene stammer fra to forskjellige, svært grovkalibrede våpen. Bronseløpene har en indre diameter på to centimeter, og er av svært dårlig støpekvalitet. Eksperter mener at de eksploderte da de ble avfyrt, og at begge skytterne da ble drept.

Slaget ved Towton ble utkjempet under de såkalte rosekrigene. Ifølge samtidige skrifter kostet slaget 28 000 soldater livet.