Gallica Digital Library/Wikimedia Commons
Blide, beleiring, Nikea

«Guds steinkaster» knuste alt

Kastemaskinen, også kalt en blide, ble laget for angrep på middelalderens borger. Men da ingeniører på 1100-tallet utstyrte våpenet med en motvekt, slapp de for alvor løs blidens ødeleggende krefter.

På 1100-tallet gjorde et fryktinngytende våpen sitt inntog på krigsskueplassen.

Motvektsbliden, en kastemaskin av tre, sendte enorme steiner gjennom luften med voldsom kraft.

De kolossale prosjektilene knuste tårn og festninger og spredte redsel blant byenes borgere, som hittil hadde trodd seg trygge bak tykke murer.

Bliden i sin grunnform var ikke en ny oppfinnelse. De første ble sannsynligvis oppfunnet i Kina på 300-tallet f.Kr.

Våpenet besto bare av en bjelke som dreide rundt på en aksel på et stativ.

Bjelken var forsynt med en slynge til stein i den ene enden. Bliden ble avfyrt når menn trakk bjelkens motsatte ende ned ved hjelp av tau.

Steinprosjektiler knuste alt

Fra Østen spredte bruken av blider seg til det kristne Bysants og videre.

Våpenet ble for alvor effektivt da ingeniører forsynte bliden med en motvekt montert på kastearmen på 1100-tallet.

VIDEO: Tyngdekraften var blidens krutt

Middelalderens kastemaskin – også kalt en blide – skulle knuse fiendens borganlegg. Bliden fungerte på denne måten:

Video

Motvekten utnyttet tyngdekraften og gjorde dermed bliden i stand til å bruke steiner på flere hundre kilo som prosjektiler.

Prosjektilenes evne til å smadre festningsverk gjorde bliden til middelalderens supervåpen. Våpenet ble først overgått da kanonen ble introdusert på slagmarkene på 1400-tallet.