Hva ble en bumerang brukt til?

Bumerangen var ikke bare et jaktvåpen – den var mer som fortidens sveitserkniv. Og den ble brukt mange andre steder enn i Australia.

Bumerangen var ikke bare et jaktvåpen – den var mer som fortidens sveitserkniv. Og den ble brukt mange andre steder enn i Australia.

Shutterstock

Historikerne vet ikke med sikkerhet når den første bumerangen ble kastet, men menn med bumeranger er funnet på hulemalerier i Australia som er rundt 50 000 år gamle.

Den velkjente, tilbakevendende bumerangen ble etter alt å dømme utviklet som en mer avansert utgave av en såkalt kastepinne – en tung, tilskåret trepinne som ble brukt til å nedlegge byttedyr med på opptil 150 meters avstand.

Et eksempel på en kastepinne fra Egypt, ca. 1900 f.Kr.

© Rogers Fund, 1912/Metropolitan Museum of Art

Men bumerangen var ikke bare et jaktvåpen. For de australske aboriginene som bodde i noen av klodens mest ugjestmilde strøk, var bumerangen et viktig overlevelsesverktøy med utallige funksjoner.

Den buede pinnen ble bl.a. brukt til å grave hull, rydde buskas, tenne bål og til og med spille musikk og sende lydsignaler.

Selv om bumerangen har blitt et symbol på Australias innfødte befolkning, viser arkeologiske funn at både kastepinner og bumeranger også ble brukt andre steder i verden. Forskerne har f.eks. funnet et stort utvalg av utsmykkede bumeranger i den egyptiske faraoen Tutankhamons grav.

Bumeranger fra Tutankhamons grav.

© Wikimedia/Suaudeau

Flere veggmalerier fra det gamle Egypt viser at våpenet ble brukt til f.eks. å jakte på fugler på Nilen. Bumerang-lignende våpen er også kjent fra steder i Afrika, Asia, Nord-Amerika og Europa.

Historiens eldste bumerang er funnet i en hule sør i Polen. Våpenet er skåret ut av en støttann fra en mammut, og det antas å være rundt 30 000 år gammelt.

Se en bumerang i aksjon: