Ved å skyte på skift unngikk Gatling-geværets seks løp å bli overopphetet.

Hvordan virker Gatling-geværet?

Hva skulle Gatling-geværet med hele seks løp?

22. mars 2012

Hurtigskytende våpen kan bli så varme at løpene mister fasongen. Da Richard Gatling i 1861 utviklet forløperen til maskingeværet, løste han varmeproblemet ved å gi våpenet seks løp.

Skytteren betjente Gatling-geværet ved å dreie på en håndsveiv som fikk løpene til å rotere. Hvert løp hadde sin egen avfyringsmekanisme, og mens de dreide rundt, ble de ladet og avfyrt på skift. Deretter ble metallet avkjølt litt før prosessen gjentok seg. Gatling-geværet kunne spytte ut 200 skudd i minuttet, og patronene kom fra et magasin eller en trakt montert på oversiden.

Gatling-geværet ble tatt i bruk under den amerikanske borgerkrigen, men fikk ingen betydning. De færreste forsto hvordan de skulle utnytte våpenet på en effektiv måte.

Kanskje du er interessert i