Hvorfor var det antiluftskyts i Themsen?

Britene bygde bevæpnede tårn i Themsen under andre verdenskrig. Hvorfor gjorde de det, og hva ble tårnene brukt til?

15 km ute i Nordsjøen står restene av Shivering Sands Army Fort. Fra taket av fortene ble tyske fly beskutt med 40-mm Bofors- og 99-mm QF-kanoner.

Maunsell-fortene voktet porten til London

I likhet med Hitlers Tyskland trengte britene å gi luftvernrakettene fri bane over hele himmelen. Mens Hitler bygde luftvernartilleritårn – såkalte flaktårn – i tyske storbyer, satte britene opp sine Maunsell-fort ute i vannet.

Ved innseilingen til Themsen står i dag de opptil 24 meter høye anleggene fra andre verdenskrig og ruster.

Maunsell-fortene skulle hindre tyske bombefly i å følge Themsen til London. Dessuten beskjøt fortene fiendens fly når de forsøkte å slippe sjøminer i elven, som var Londons viktigste forsyningsrute.
Britene bygde i alt sju Maunsell-fort i løpet av krigen. Derfra skjøt de ned i alt 22 tyske fly og anslagsvis 30 V1-raketter.