Kz-fanger bygget verdens første romrakett

Nazistenes rakettforskere skapte en revolusjonerende ny teknologi. V-2-raketten skulle terrorisere britene, knuse kampviljen deres og føre Det tredje riket til seier. Tusener av tvangsarbeidere måtte derfor bøte med livet i V-2-fabrikken­ Dora, som lå skjult i dype og fuktige gruveganger i Harzen. Krigen sluttet imidlertid før raketten fikk avgjørende betydning. Men paradoksalt nok førte Hitlers drøm om et supervåpen til en av menneskehetens største prestasjoner. V-2 skjøt verden inn i romalderen.

4. juni 2007 av Ib Salomon

Kanskje du er interessert i