Shutterstock

Miner og kjemiske våpen fra verdenskrigene truer havmøller

Tonnevis med gammel ammunisjon ligger på bunnen av havet. Ifølge EU utgjør de tikkende bombene en alvorlig trussel når fremtidens vindturbiner skal bygges til havs.

Det er ikke bare gassrørledninger som risikerer å sprenges i Østersjøen. Også de tallrike vindturbinene som skal bygges ute på havet de kommende årene, er i faresonen.

På en EU-konferanse om ammunisjon på havbunnen understreket EUs litauiske miljøkommissær Virginijus Sinkevičius at EU-landene står overfor en enorm opprydningsoppgave. Ellers vil fremtidens vindturbiner til havs være truet.

Bare i Østersjøen ligger det 500 000 tonn konvensjonell ammunisjon, inkludert miner, og 50 000 tonn kjemiske våpen, som ble dumpet etter 1. og 2. verdenskrig. I tillegg kommer mer enn 10 000 skipsvrak. Utenfor Nederland og Belgia ligger det ytterligere 35 000 tonn ammunisjon.

«Vi er nødt til å undersøke risikoen og vurdere den nøye. Og vi er nødt til å gjøre noe», uttalte Sinkevičius.

Fly med lasten full av bomber ligger også på havbunnen – blant annet i Østersjøen.

© Shutterstock

Havet var en søppeldunk

Frem til slutten av 1960-tallet var det vanlig praksis i de fleste land å kaste gammel ammunisjon i havet. På havbunnen kunne den ikke gjøre noen skade, mente man. Den avgjørelsen angrer mange land på i dag.

Etter 60–100 år i havet er ammunisjonen i ferd med å bli så korrodert at den risikerer å eksplodere.

De mange tonnene med ammunisjon er ikke bare farlig for fiskere som risikerer å få den i garnene. Det er også en trussel mot havmiljøet og fremtidige byggeprosjekter – f.eks. havmøller.