Når begynte soldater å bruke bajonetter?

I hvilken krig brukte soldater bajonetter for første gang?

Bajonetter ble brukt flere ganger i løpet av trettiårskrigen i årene 1618–1648. Det franske infanteriet ble imidlertid de første som hadde bajonett som en del av standardutrustningen, da de invaderte Nederland i 1672.

Når og hvordan våpenet oppsto, er det ingen som vet i dag. Én teori går ut på at bajonetten ble utviklet til jakt rundt 1600, slik at jegere kunne gjøre skytevåpnene sine om til improviserte spyd til forsvar mot hissige villsvin.

En annen historie forteller at franske bønder fra Bayonne gikk tomme for krutt under en kamp, og alle stakk skjeftet på jaktkniven i løpet. Snart begynte byens smeder å lage egne kniver beregnet på slik bruk.

Døllebajonetten blev et effektivt våben mod kavaleri fra 1700.

Den første modellen ble kalt en «pluggbajonett», fordi den fylte munningen av musketten akkurat som pluggen i en tønne. Problemet med den typen var at skytteren ikke kunne skyte med bladet montert. Løsningen ble «døllebajonetten», som hadde en ring som kunne monteres rundt muskettløpet.

Det nye våpenet gjorde at infanteriet under den spanske arvefølgekrigen (1701– 1714) kunne unnvære de lange spydene, pikene, som en del av fotfolkene hittil hadde båret i kamp.

Fra år 1700 ble døllebajonetten et effektivt våpen mot kavaleri.