Tyskernes klorgass spredte seg som en grønnlig sky mot den franske forsvarslinjen under første verdenskrig.

© Shutterstock & Royal Norfolk Regimental Museum

Når ble giftgass forbudt?

Giftgass som våpen ble forbudt ved lov på slutten av 1800-tallet, men så brøt første verdenskrig ut...

16. desember 2015 av Trine Roslev

Giftgass forbudt som våpen

I 1899 og 1907 underskrev henholdsvis 26 og 44 land en deklarasjon som forbød dem å bruke giftgass som våpen.

Deklarasjonen ble til under den første Haagkonferansen i 1899. Møtet var blant de første internasjonale konferansene der lover om krigføring og krigsforbrytelser ble vedtatt til internasjonal bruk.

Giftgass var utbredt under første verdenskrig

Deklarasjonen forbød alle stater i enhver form for krig å bruke prosjektiler som kunne spre den kvelende giftgassen. Tross loven ble giftgass et utbredt våpen under første verdenskrig.

Kanskje du er interessert i