Bo Niklasson/Bohusläns museum & Wikimedia Commons
Gullinnrammet bilde av seilskute og kobberkanon

Ny undersøkelse: Svensk skipskanon kan være Europas eldste

En spesiell del av kanonen, som til forskernes forundring hadde overlevd flere hundre år på havbunnen, gjorde det mulig å datere det lille våpenet.

Da en svensk fritidsdykker fant en traktformet gjenstand på 20 meters dyp utenfor Marstrand i 2001, trodde han ikke det var noe spesielt.

Likevel dro han det tunge kobberrøret opp til overflaten og meldte etter hvert funnet til svenske myndigheter.

Nå viser en ny undersøkelse av den lille kanonen at dykkeren trolig har funnet Europas eldste skipskanon.

Bevart tennladning avslører kanonens alder

Da et svensk arkeologiteam begynte å undersøke kanonen, oppdaget de til sin forbløffelse at en rest av våpenets tennladning fortsatt satt bak i løpet.

Dette viste for det første forskerne at kanonen var om bord på skipet for å bli brukt og ikke bare som last.

Kanskje enda viktigere er det at stoffresten i kanonen også gjorde det mulig for arkeologene å datere funnet med karbon-14.

Analysen viste at kanonen stammer fra tiden mellom 1285 og 1399.

Til sammen gjør de to opplysningene kanonen til den eldste skipskanonen som er funnet i Europa og bidrar til å øke forskernes forståelse av senmiddelalderens sjøfart og våpenteknologi.

Oppfinnelsen av den traktformede kanonen dateres vanligvis til en gang på 1600- eller 1700-tallet, men den nye undersøkelsen viser at våpenet var utviklet minst to århundrer tidligere.

Ifølge forskerne er dette et bevis på hvor lukrativ og farlig skipshandelen var i 1300-tallets Skandinavia.

Irret kobberkanon på hvit bakgrunn

Kanonen, som måler i underkant av en halv meter, er ifølge en ny studie det eldste eksemplaret som er funnet i Europa.

© Bo Niklasson/Bohusläns museum

Tidlig skipskanon var makkverk

Kanonen, som er litt under en halv meter lang, er støpt i kobber.

Men ifølge forskerne bak den nye undersøkelsen viser det lille våpenet tydelig at teknologien var ganske ny i Europa da den ble laget.

Løp i Europas eldste skipskanon

Bakerst i kanonløpet sitter det fortsatt en rest av stoffet som våpenets tennladning var pakket inn i. Stoffet har gjort det mulig for forskerne å karbon-14-datere den lille skipskanonen.

© Staffan von Arbin

Kjemiske undersøkelser av kobberet viser nemlig at legeringen består av hele 14 prosent bly og svært lite tinn. Ifølge arkeologene ville kanonen raskt ha revnet hvis den ble brukt mye over lengre tid.

"Den som støpte kanonen, hadde tydeligvis ikke den nødvendige kunnskapen om og forståelsen av egenskapene til ulike kobberlegeringer", sier Staffan von Arbin, marinarkeolog ved Göteborgs universitet og hovedansvarlig for den nye undersøkelsen.

Nå fortsetter jakten på skipet som kanonen var om bord på.

I senmiddelalderen var Marstrand en viktig handelsstasjon mellom Baltikum og Vest-Europa, men dessverre er farvannet tøft for skipsvrak, så det kan bli vanskelig å kartlegge kanonens moderskip.