Quiz: Atomvåpnenes historie

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

På hvilken måte gjorde den tyskfødte fysikeren Klaus Fuchs seg beryktet da han arbeidet med de amerikanske atomvåpenplanene under andre verdenskrig?

En viktig milepæl under USAs utvikling av atombomben fikk kodenavnet Trinity. Hva var dette egentlig et dekknavn for?

Hvorfor foreslo USAs forsvarsminister Robert McNamara i 1966 å begrense de såkalte Chrome Dome-flygingene, hvorav ett tokt styrtet i januar 1968 med hele atomladningen om bord utenfor Thule-basen på Grønland?

Hvem var det som alt i 1948 luftet tanken om å bruke sivil atomforskning til produksjon av våpen ved å si: "Hvis vi som nasjon blir tvunget til å bruke den til andre formål, vil trolig ingen gudfryktig følelse i noen av oss hindre landet i å bruke den på den måten."?

Hva var et av resultatene av visjonene om fredelig utnyttelse av atomkraft som president Dwight D. Eisenhower skisserte i sin tale "Atoms for Peace" som han holdt 8. desember 1953?

Kanskje du er interessert i