Quiz: Pil og bue

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Steinaldermenneskene brukte pil og bue da de jaktet. Hva lagde man pilspissene av på den tiden?

Hvilken teknologisk utvikling i middelalderen gjorde buen til et enda mer effektivt våpen?

Hvilket historisk slag er særlig kjent for langbuens dominerende rolle?

Når ble pil og bue vanlig blant indianerne i Nord-Amerika?

Engelskmannen Jack Churchill var trolig den siste vestlige soldaten som drepte en motstander i krig med pil og bue. Under hvilke omstendigheter?

Armbrøsten er en videreutvikling av pil og bue. Hvor stammer den fra?

Kanskje du er interessert i