Quiz: Ubåter

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

I 1854 utviklet franske Hippolyte Marié-Davy et instrument som gjør det mulig å se ut av en ubåt selv om den ligger under havflaten. Hva heter instrumentet?

I 1620 lanserte Cornelius van Drebbel fra Nederland den første virksomme ubåten, og han testet den på Themsen. Hva sto for fremdriften?

Hvem var Lothar von Arnauld de la Perière (1886-1941)?

Når ble en ubåt første gang satt inn i et angrep mot et militært mål?

Russerne kjøpte en ubåt på Germaniawerft i Tyskland i 1903, men hvordan fikk de den frem til den russisk-japanske krigen året etter?

Hvordan fungerte den tyske "Rudeltaktikken" under andre verdenskrig, som ikke helt korrekt kalles "Ulveflokktaktikken"?

Hva handlet det såkalte Prosjekt Azorian om da det ble iverksatt i 1974?

Kanskje du er interessert i