Sergeant Malcolm Thurgood, U.S. Army

Atomjakt: Eksperter jakter på nazistenes uran

Over 1000 kuber uran fra Hitlers atomprogram forsvant sporløst etter 2. verdenskrig. Ny metode kan finne dem.

Under 2. verdenskrig var amerikanerne ikke de eneste med et atomprogram. Også nazistenes atomforskere arbeidet med å utvikle atomvåpen. Til dette trengte de uran, og i løpet av krigen fremstilte tyskerne mer enn 1200 terningformede stykker uran.

Etter krigen forsvant de fleste av de 5 x 5 x 5 cm store og 2,4 kg tunge kubene sporløst. 600 av dem ble etter sigende brakt til USA, men bare et dusin av nazistenes urankuber er i dag lokalisert. Nå har forskerne funnet en avansert metode for å identifisere resten.

Forskerne er begynt å bruke såkalt radiokronometri – en tilpasset versjon av kronometri som benyttes til å fastslå alderen på mineraler ut fra sammensetningen av deres isotoper. På den måten kan de beregne når uranet er blitt produsert. Sammenholdt med urenheter i uranet kan de fastslå hvor det stammer fra.

Urankubene satt på en wire da de ble senket ned i tungtvann. Etter krigen forsvant flere av dem.

© Felix König

Metode kan finne ulovlig uran

I første omgang vil forskerne se nærmere på tre uidentifiserte terninger som ligger på et lager i USA.

“Vi vet ikke med sikkerhet at kubene er fra det tyske programmet, så først må vi fastslå det”, forklarer Jon Schwantes fra Pacific Northwest National Laboratory i USA.

Med den nye metoden er det også mulig å spore uran som er blitt handlet ulovlig.