Britisk bedrag hadde ingen effekt på nazi-raketter

Det var spilt møye at britiske agenter foret tyskerne­ med løgner om hvor V2-rakettene rammet i London under 2. verdenskrig.

De tyske V2-rakettene ble sendt av gårde mot London fra utskytingsramper i Nord-Frankrike og Nederland. De hadde en rekkevidde på ca. 320 km.

© Getty images & Shutterstock

Fra september 1944 lot Nazi-Tyskland de fryktede V2-rakettene regne ned over London, og britene måtte tenke ut utspekulerte mottrekk. Etterretnings­tjenesten lot dobbeltagenter gi tyskerne falsk informasjon om hvor rakettene rammet slik at de overskjøt sine mål.

Operasjonen var angivelig en så stor suksess at det i løpet av fire uker i januar og februar 1945 lyktes å få tyskerne til å flytte siktene sine fire km lenger mot øst hver uke slik at Westminster og andre viktige bydeler unngikk å bli rammet.

Rakettene var ekstremt upresise

Men en ny undersøkelse viser at bedraget ikke hadde noen reell effekt. Rakettene var nemlig så upresise i utgangspunktet at de i snitt kun rammet innenfor en radius av ca. 30 km rundt de planlagte målene.

Ifølge Steve Le Comber fra Queen Mary University of London brukte han og hans kolleger et spesielt dataprogram til å kartlegge ca. 700 rakettangrep hvor det sentrale London var målet.

“Da vi kjørte programmet viste det at nedslagsfeltet stort sett ikke endret seg i løpet av de fire ukene”, forklarer han til avisen The Telegraph.

Rakett rammet 64 km fra målet

Ifølge forskeren er det ingen tvil om at det rent faktisk lyktes britene å lure tyskerne med de falske opplysningene. Det hadde bare ingen praktisk betydning, da rakettene var så unøyaktige.

De nye resultatene støttes bl.a. av det faktum at da tyskerne i mars 1945 forsøkte å ramme Ludendorff-broen over Rhinen, slo en av rakettene ned hele 64 km fra målet.