Narodowe Archiwum Cyfrowe

Hvilket skytevåpen var 2. verdenskrigs mest brukte?

Da Den røde hær skal utrustes i 1939, er det bare ett våpen som gjelder - en 50 år gammel og særdeles robust kjenning.

Våpenet som ble brukt av flest soldater under 2. verdenskrig var den sovjetiske Mosin-Nagant-riflen.

Våpenet var standardutstyr i Den røde hær og ble produsert i nesten 20 mill. eksemplarer under krigen.

Riflens historie går tilbake til 1891, da russiske Sergej Mosin og belgiske Léon Nagant utviklet hvert sitt gevær til den russiske hæren.

De fleste soldatene i Den røde hær fikk utlevert en Mosin-Nagant-rifle.

© Narodowe Archiwum Cyfrowe

Mosin-Nagant 91/30

Russland hadde lidd store tap i den russisk-tyrkiske krigen få år tidligere fordi de russiske geværene ikke hadde magasiner men måtte lades etter hvert skudd.

Hæren nedsatte derfor en gruppe som skulle finne et nytt gevær til soldatene, og den besluttet å kombinere Mosins rifle med Nagants magasin.

Resultatet ble Three-Line Rifle, modell 1891 – populært kjent som Mosin-Nagant – som var så robust og pålitelig at det fortsatt var i bruk ved krigsutbruddet i 1939.

Sovjetunionen faset ut riflen etter krigen, men den ble brukt rundt om i verden til langt ut på 1990-tallet.