BPK/Scala archives

Hvordan utmerket tyskernes motorsykkelenheter seg?

Overalt hvor Nazi-Tysklands tropper rykker frem, fører motorsyklene an. Som vernemaktens øyne speider de for stridsvognene – men det var langt fra deres eneste rolle.

Nazi-Tyskland brukte motorsykkel-enheter på alle fronter under andre verdenskrig, og her ble de raske kjøretøyene først og fremst brukt til rekognosering.

Motorsyklene kjørte sjelden ut enkeltvis, det vanlige var grupper på fire-fem med maskingeværskyttere i sidevognen. Like bak fulgte lette panservogner som kunne angripe fiendens stillinger.

SS-troppene benyttet seg også av motorsykkelenheter.

© Wikimedia/Cassowary Colorizations

Møtte enheten kraftig motstand, kunne motorsykler uten sidevogn sendes tilbake etter forsterkninger i form av stridsvogner.

Men motorsyklistene klarte seg ofte godt selv, som for eksempel i april 1941, da SS-offiseren Fritz Klingenberg inntok Serbias hovedstad Beograd ved hjelp av motorsykkeltropper. Han heiste et stort hakekorsflagg, slo tilbake flere serbiske motangrep og holdt byen til forsterkning- ene nådde frem neste dag.

© Bundesarchiv 101I-007-2477-06/Wikimedia

BMW R75 med sidevogn

  • Toppfart: 92 km/t. på asfalt, 42 km/t. i ulendt terreng
  • Rekkevidde: 150 km på en tank drivstoff
  • Bevæpning: 7,92-mm maskingevær med 500 skudd
  • Antall: Rundt 18 000 ble produsert