Wikimedia Commons
Hurricane

Ukrainske bomberyddere finner skjulte jagerfly fra andre verdenskrig

Restene av åtte britiske Hurricane-jagerfly er funnet nedgravd i en ukrainsk skog. Ekspertene mener at de ble utlånt til Sovjetunionen under andre verdenskrig, men russerne ville ikke levere dem tilbake.

Ukrainske bomberyddere undersøkte nylig et skogsområde sør for Kyiv. De hadde fått informasjon om at det skulle ligge en udetonert bombe her, sluppet av de russiske invasjonsstyrkene under den pågående krigen i landet.

Men i stedet var det restene av en tidligere krig som dukket opp. De fant hele åtte engelske Hawker Hurricane-jagerfly som hadde blitt begravd i skogen under eller kort tid etter andre verdenskrig.

De åtte jagerflyene utgjorde bare en brøkdel av de mer enn 3000 Hurricane-jagerflyene som ble sendt fra Storbritannia til Sovjetunionen mellom 1941 og 1944 som en del av Lend-Lease-avtalen mellom de vestlige allierte og deres kommunistiske allierte i øst.

Men allerede kort tid etter krigen gikk det rykter om at Sovjetunionen foretrakk å kassere flyene fremfor å levere dem tilbake til England. Dette tyder dette nye funnet på.

Fly hadde blitt plyndret for reservedeler

Bomberydderne tok straks kontakt med det lokale historiske museet i Kyiv, som satte i gang med å grave ut de gamle jagerflyene.

Det ble raskt klart at flyene ikke hadde blitt skutt ned i kamp, men hadde blitt begravd i skogen etter å ha blitt kassert. Først hadde alt av verdi, inkludert motorer, maskingeværer og radioer etc., blitt fjernet – sannsynligvis av russiske soldater.

«Det er svært sjelden å finne denne typen fly i Ukraina. Det har stor betydning for vår luftfartshistorie, for det er ikke tidligere funnet Lend-Lease-fly her», forteller Oleks Shtan, en tidligere pilot, som leder utgravningen.

Valerii Romanenko fra det nasjonale luftfartsmuseet i Ukraina forklarer videre: «Hurricane-flyet er et symbol på britisk støtte under andre verdenskrig, akkurat som vi setter pris på den britiske støtten nå for tiden.»

Hurricane

Flyene hadde vært skjult under jorden i nesten 80 år, men metallskjelettet deres var fortsatt i god stand.

© National Aviation Museum of Ukraine