Panzerfaust skulle sikre nazistene seieren
Våpen under andre verdenskrig

Panzerfaust skulle sikre nazistene seieren

15 minutter

Flygende festning la Tyskland i ruiner
Våpen under andre verdenskrig

Flygende festning la Tyskland i ruiner

22 minutter

Kamikaze-flaggermus skulle bombe Japan
Våpen under andre verdenskrig

Kamikaze-flaggermus skulle bombe Japan

6 minutter

Britisk radar vant luftkrigen mot tyskerne
Våpen under andre verdenskrig

Britisk radar vant luftkrigen mot tyskerne

9 minutter

Fransk kokk finner udetonert granat på kjøkkenet
Våpen under andre verdenskrig

Fransk kokk finner udetonert granat på kjøkkenet

2 minutter

Hvor mye krigsmateriell fikk Sovjetunionen?
Våpen under andre verdenskrig

Hvor mye krigsmateriell fikk Sovjetunionen?

2 minutter

side 3 / 3