Våpenkappløp under jorden

Fra 1700-tallets fougasser til den kalde krigens atomminer har ideen om å skjule sprengstoff under jorden lenge gjort slagmarken usikker for verdens soldater – og sivile.

Krigen i Ukraina: Russerne bruker minefeller

Da en FN-konvensjon i 1997 forbød antipersonellminer, håpet mange at det ville være slutten på våpenet som dreper så vilkårlig.

Men krigen i Ukraina har satt en foreløpig stopper for de forhåpningene. Her har russiske tropper ifølge en representant for Røde Kors minelagt nødhjelpsveiene inn og ut av havnebyen Mariupol.

Også under tilbaketrekningen fra Kyiv-regionen har russerne lagt igjen en rekke ubehagelige overraskelser for ukrainerne som vender tilbake. Ifølge president Zelenskyj har militært utstyr, boliger og til og med lik blitt utstyrt med miner.

I motsetning til Ukraina har Russland aldri undertegnet FNs konvensjon mot antipersonellminer.

Dykk ned i landminens historie her:

Først kom et øredøvende brak. Brøkdelen av et sekund senere sprutet ild, stein og skarpe metallbiter i alle retninger, mens gaten i den amerikanske byen Yorktown ble revet opp.

Da røyken hadde lagt seg noen minutter senere denne maimorgenen i 1862, lå fem døde og tolv sårede nordstatssoldater på bakken. De overlevende kameratene deres stirret sjokkert på hverandre.

Noen sekunder tidligere hadde de sneket seg søvndrukkent og forsiktig gjennom en forlatt sørstatsstilling – og nå sto de midt i et blodig kaos som de ikke forsto noe av.

1750: Stein haglet over fienden

Etter alt å dømme var soldatene blitt angrepet av artilleriild, men ingen hadde sett noen kanoner i mils omkrets. Så hvor kom ilden fra?

Svaret fikk soldatene like etter, da en observatør hadde undersøkt området som var truffet. Soldatene var blitt «lemlestet og drept» av Sørstatenes nyeste våpen, landminer, konkluderte han. Og bak dette usiviliserte og dypt uetiske våpenet kunne det bare stå én mann: den beryktede generalen Gabriel J. Rains.

Urfolk ble ofre for den første minen

Rains ble i 1803 født inn i en søskenflokk på åtte i North Carolina, og som de fleste av brødrene endte han med å få en utdannelse i militæret.

Vitnemålene hans viser at den unge mannen særlig gjorde seg bemerket innenfor fagområder som teknisk tegning, kjemi og artilleri – tre disipliner som Rains få år senere kombinerte til en eksplosiv cocktail som kom til å endre krigføring for alltid.

1. Når en soldat tråkker på minen, knuses en ampulle med svovelsyre, som så renner ut i et rør fullt av kaliumklorat. 2. Tennsatsens kjemiske blanding utløser en stikkflamme som antenner svartkruttet i landminen.

© Imageselect & Shutterstock

1862: Tidlig mine ødela alt i en radius på 30 meter

De første som fikk merke hans begeistring for eksplosiver, var seminolstammen i Florida, der Rains fikk kommandoen over et fort i 1839. Området var plaget av hyppige kamper mellom nybyggere og urfolk, og ofte gikk de opprinnelige innbyggerne også til angrep på Rains’ fort.

For å forebygge snikangrep installerte Rains i april 1840 en liten «torpedo», som de første landminene ble kalt, omtrent 1,5 kilometer fra fortet. Landminen besto i all enkelhet av en tom artillerigranat som ble fylt med krutt og festet til en snubletråd. Når en fiende berørte tråden, ble minen utløst og eksploderte.

Rains’ oppfinnelse viste seg effektiv. Selv om den primitive landminen var for svak til å drepe, var eksplosjonen kraftig nok til å advare soldatene på fortet om eventuelle snikangrep.

En stridsvogn som kjørte over en Flachmine, fikk blant annet ødelagt beltene.

© AWM

1916: Trekasse stanset stridsvogner

Det nye, kreative forsvaret sikret Rains en forfremmelse, men fikk ellers ingen større oppmerksomhet fra hans overordnede. Men den vellykkede landminen hadde tent en gnist i Rains.

De neste tiårene arbeidet han intenst med sin nye oppfinnelse, og eksperimenterte blant annet med lunter og tennsatser mens han deltok i flere indianerkriger og i den meksikansk-amerikanske krigen i 1846-48.

Rains nektet å gi opp

I oktober 1861 ankom Rains, som nå var blitt general, Yorktown i Virginia for å slutte seg til sørstatshæren. Et halvt år tidligere hadde den amerikanske borgerkrigen brutt ut, og Rains hadde fått i oppdrag å forsvare Yorktown mot en gigantisk nordstatshær som beleiret og bombarderte byen.

Rains kjempet med «besluttsomhet» og utviste «stor iver og tapperhet», forteller militære dokumenter. Men til tross for generalens innbitte motstand avgjorde Sørstatenes o­ver­kom­man­do at Yorktown skulle evakueres, slik at soldatene kunne være med på å etablere en ny forsvarslinje nærmere hovedstaden, Richmond.

Rains var rasende og nektet å overgi byen sin til fienden. Mens soldatene hans trakk seg tilbake i ly av mørket natt til 3. mai 1862, plantet Rains et stort antall «torpedoer» rundt omkring i Yorktown og langs evakueringsruten.

Noen av minene kom til å gå av når soldatene tråkket på dem. Andre ble festet til snubletråder og ville bli utløst når soldater enten gikk inn i trådene eller åpnet en dør eller løftet noe verktøy som var festet til landminen med en tråd.

1936: Stålsylinder spratt opp og kastrerte soldater

Neste morgen ble morgenstillheten brutt av kraftige eksplosjoner. I takt med at nordstatssoldatene bevegde seg inn i Yorktown, gjenlød byens gater av brak og forferdelige skrik.

Nytt våpen opprørte alle

Da nyheten om landminene nådde general George B. McClellan, som hadde kommandoen over nordstats-hæren ved Yorktown, sendte han ut en erklæring som fordømte det feige bakholdsangrepet på soldatene hans på det kraftigste.

Ifølge McClellan var angrepet kujonaktig, og fienden hadde «gjort seg skyldig i den mest morderiske og barbariske handling ved å plassere torpedoer nær brønner, kilder, flaggstenger, krutthus, telegrafkontorer og i tasker og meltønner osv.»

McClellans ord opprørte de ærekjære hærførerne fra Sørstatene, som følte seg voldsomt truffet i stoltheten og soldat-æren. General Joseph E. Johnston, den ansvarlige for forsvaret av Richmond, krevde en øyeblikkelig undersøkelse av hendelsene i Yorktown.

© Imperial War Museum

1940: Døden kom fra oven

Men før den kom i gang, sto Rains selv frem som oppfinneren av de eksplosive anordningene, og erklærte at han bare hadde forsøkt å utjevne styrkeforskjellen mellom fiendens enorme hær og hans egen undertallige enhet.

Landminene var brukt til å forsterke den defensive linjen, slik at sørstatssoldatene kunne «redde våre syke, sårede og svekkede», forklarte Rains.

General vant en halv seier

Rains’ ord var nytteløse. Hærledelsen ville ikke akseptere fordekte våpen, og utstedte kort etter et dekret som forbød landminer. I stedet for å akseptere nederlaget kastet Rains seg ut i en skriftlig redegjørelse som skulle overbevise hans overordnede om at Sørstatene kunne dra stor nytte av landminer.

«Ingen soldat vil marsjere over minelagt land, og et korps av ingeniørsoldater, der alle har to 10-tommersgranater, to tennsatser (til å lage miner, red.) og et muldyr til transport, kan stanse en hær», fastslo Rains.

Landminene ville hindre fienden i å rykke raskt frem og dermed gi sørstatshæren verdifull tid til å reorganisere og gjøre seg klar til nye slag, forklarte generalen. Dessuten ville våpenet svekke fiendens kampånd kraftig, mente han.

1. En splint holder tennsatsen på plass og forhindrer den i å aktivere minen for tidlig. . 2. tennsatsen aktiverer med en liten tennladning minens omtrent 200 gram sprengstoff, TNT.

© warreelics.eu

1942: Enkel landmine skulle spre frykt

Via omveier endte rapporten fra Rains på bordet hos George Randolph, Sørstatenes krigsminister, som selv hadde stor erfaring med artilleri. I motsetning til så godt som alle generalene var han ikke avvisende til Rains’ landminer, og mente at det springende punktet måtte være «formålet» med bruken av våpenet.

Landminene skulle ikke benyttes til «bare å ødelegge liv», men hadde i stedet sin berettigelse «i et brystvern som kunne motstå angrep, eller på en vei for å stanse en forfølgelse».

Resultatet ble en offisiell uttalelse fra krigsdepartementet om at landminer kunne benyttes under spesielle forhold.

«Minene blir nå verdsatt»

De «spesielle forholdene» kom tidligere enn Sørstatene hadde fryktet. Allerede i slutten av 1862 kunne hærledelsen se at et fatalt nederlag truet i horisonten.

Den opprettet derfor et eget «Torpedo Bureau», der Gabriel J. Rains fikk frie hender og nærmest ubegrensede midler til å utvikle nye landminer som kunne brukes i krigens siste faser. Generalen arbeidet blant annet med en ny tennsats som ville «eksplodere ved det minste trykk» og gjøre landminene enda mer dødbringende.

Kyllinger skulle holde minen varm nok til at den fungerte i kaldt vær.

© Getty Images

1954: Atombombe skulle stanse Sovjet-angrep

Men formelt holdt Rains på at han bare ville bruke våpenet sitt som «en metode til å forsvare oss mot abolisjonisthæren (nordstatshæren, red.), som invaderer vårt land med det erklærte mål å utrydde».

Utsikten til nederlag fikk nå også Sørstatenes president, Jefferson Davis, til å erklære sin fulle støtte til Rains, som like etter begynte å grave ned miner rundt flere store sørstatsbyer for å beskytte dem mot fremtidige invasjoner.

Sommeren 1863 led sørstatshæren flere alvorlige nederlag og ble tvunget ut i en rask retrett. I ren desperasjon vendte president Davis seg til Rains og ga ordre om at han skulle bruke oppfinnelsen sin «for full kraft».

Under vietnamkrigen ble Claymore-minen et viktig våpen for USAs soldater.

© Gregory Proch/Imageselect

1956: Superlandmine ble amerikanernes nye «soldat» på slagmarken

Rains minela nå veier, broer, jernbaner og forsvarsverker for å holde fienden unna, mens Sørstatene samlet krefter til et siste, desperat forsvar. «Landminene er som en vakt som aldri sover», skrev mineoppfinneren, som ifølge egne opptegnelser blant annet gravde ned 1298 miner rundt Richmond.

Med Sørstatenes eksistens i fare begynte selv de generalene som før hadde motarbeidet våpenet å søke hjelp hos Rains i et forsøk på å fortsette krigen. «Minene blir nå verdsatt», skrev Rains i 1864. «Jeg får flere henvendelser rundt bruken av dem enn jeg på noen måte kan leve opp til».

Nytt våpen var fremtiden

Selv om Rains’ miner såret og drepte et stort antall fiendtlige soldater, kunne ikke våpenet beseire nordstatshæren, og i april 1865 kapitulerte Sørstatene.

Miner avfyrte stålkuler mot flyktende østtyskere.

© Scanpix

1970: Dødelig mine holdt østtyskere fanget bak Jernteppet

Rains ga imidlertid ikke slipp på landminene. I 1873 tok han patent på en ny, forbedret tennsats, og fire år senere skrev han en artikkel hvor han blant annet filosoferte over om bruken av landminer overhodet var etisk forsvarlig.

«Det fins ingen klare regler for etikk i krig. Nye våpen er alltid blitt avvist som ulovlige og barbariske når de er blitt brukt første gang, men likevel har alle nasjoner tatt dem til seg på grunn av deres effektivitet i nedslakting av mennesker», skrev mannen bak landminen.

Rains fikk rett i sin forutsigelse – siden den amerikanske borgerkrigen er miner blitt brukt på alle verdens slagmarker.