Brødrene Wright var først ute med et motordrevet fly i 1903. I 1906 fikk de patent på styresystemet.

Wrights flymaskin

"I et luftfartøy må man også styre opp eller ned", forklarte en forbløffet reporter da han hadde sett brødrene Wright fly seg inn i historien med sitt hjemmesnekrede Flyer 1 i 1903.