Wrights flymaskin

"I et luftfartøy må man også styre opp eller ned", forklarte en forbløffet reporter da han hadde sett brødrene Wright fly seg inn i historien med sitt hjemmesnekrede Flyer 1 i 1903.

Brødrene Wright var først ute med et motordrevet fly i 1903. I 1906 fikk de patent på styresystemet.