Historisk tidslinje: Forhistorisk tid

Forhistorisk tid begynner med bruken av steinredskaper og ender med utviklingen av skriftspråk. Få et overblikk over menneskehetens tidligste tid.

Tiden før forhistorisk tid

Jorden er 4,6 milliarder år gammel, og de første dyr og planter dukker opp for 700 millioner år siden. Det første nærmennesket - Australopithecus - kunne oppleves i Afrika for 4,1 millioner år siden.

Forhistorisk tid begynner med steinredskaper

Tiden må spoles 2,4 millioner år tilbake for å finne spor av slekten homo, som er forgjengeren til vår egen art, Homo sapiens. For omkring 1,9 mill. år siden introduserer menneskearten Homo habilis steinredskaper ved å begynne å skjære i kjøtt. Dermed innledes forhistorisk tid.

Skriftspråket setter punktum for forhistorisk tid

Forhistorisk tid dekker reelt sett steinalderperioden før skriftspråket blir oppfunnet. Forhistorien ender derfor til forskjellig tid forskjellige steder i verden. Forhistorisk tid blir for første gang til historisk tid i Mesopotamia da sumererne skaper kileskriften omkring 3500 f.Kr.