Historisk tidslinje: Industrialiseringen

Nye maskiner drevet av damp og olje forandrer verden, og stormaktene kjemper om klodens ressurser med nye dødbringende våpen. Skaff deg oversiklt over industrialiseringens epoke med artikkelsamlingen nedenfor.

Industrialiseringen har sitt utspring i Storbritannia

Den starter med mekaniseringen av landbruket i Storbritannia i andre halvdel av 1700-tallet, og fra 1810 skyter industrialiseringen fart for alvor. Nye maskiner og transportmidler kommer til, og Europas landbefolkninger søker til byene og tar arbeid i fabrikker.

Borgerskapet vokser seg sterkere

Produksjonsmidlene styres av kapitalsterke borgere som krever politisk medbestemmelsesrett i nyopprettede parlamenter. Snart får borgerskapet sin motspiller i den voksende arbeiderklassen.

Stormaktene barker sammen

Den industrialiserte verden konkurrerer knallhardt om kolonier og ressurser, og det store sammenstøtet mellom stormaktene kommer med første verdenskrigs blodbad fra 1914 til 1918.

Oversikt

Få oversikt over industrialiseringen med de utvalgte og kronologisk ordnede artiklene her:

Kanskje du er interessert i