Historisk tidslinje: Industrialiseringen

Nye maskiner drevet av damp og olje forandrer verden, og stormaktene kjemper om jordens ressurser med nye, dødbringende våpen. Dann deg et overblikk over industrialiseringen her.

Industrialiseringen begynner i England

Mekaniseringen av landbruket starter i England i andre halvdel av 1700-tallet, og fra 1810 skyter industrialiseringen for alvor fart. Nye maskiner og transportmidler blir oppfunnet, og i Europa søker folk fra landet inn til byene for å arbeide i fabrikker.

Borgerskapet vokser seg sterkt

Fabrikkeiere, kjøpmenn og andre ressurssterke borgere forlanger politisk innflytelse, og folkeforsamlinger og parlamenter skyter opp. Arbeiderklassen blir også mer selvbevisst og utfordrer snart borgerskapets maktposisjon.

Stormaktene tørner sammen

Den industrialiserte verden konkurrerer beinhardt om kolonier og ressurser, og det store sammenstøtet mellom stormaktene kommer med blodbadet i 1. verdenskrig mellom 1914 og 1918.