Eugène Delacroix: “Friheden fører folket frem“.

Historisk tidslinje: Opplysningstiden

Opplysningsfilosofene forlanger frihet og likhet mens stormaktene kjemper om herredømmet over verden. Få et overblikk over opplysningstiden her.

Opplysningsfilosofene forlanger frihet og likhet mens stormaktene kjemper om herredømmet over verden. Få et overblikk over opplysningstiden her.

Public domain

Opplysningstiden setter frihet og viten i fokus

Spesielt franske filosofer fører an i opplysningstiden ved å sette spørsmålstegn ved kirken og kongens autoritet. Tanker om et friere og mer opplyst menneske vinner frem.

Kriger raser verden over

Store væpnede konflikter setter sitt preg på opplysningstiden, både i Europa og ute i koloniene. England vinner stormaktskampen mot Frankrike i syvårskrigen 1756-63, men taper for nybyggerne i uavhengighetskrigen 1775-83.

Opplysningstiden kulminerer med Den franske revolusjon

I 1789 faller den gamle orden fra hverandre i Frankrike. Borgere og bønder gjør opprør mot kongen og adelen. Snart strømmer franske revolusjonshærer ut over Europa, og den geniale hærføreren Napoleon Bonaparte bestiger maktens tinder.