4 myter om Charles Darwins evolusjonsteori

Boken “Artenes opprinnelse” var så kontroversiell at det snart begynte å gå rykter om hva Darwin egentlig hadde skrevet.

Grundige Darwin glemte å notere­ hvor spurvefuglene kom fra.

© BPK/Topfoto/AKG Images

Myte 1: Fugler satte Darwin på evolusjonssporet

Feil. Darwin samlet riktig nok inn noen fuglearter i buskspurvfamilien på Galápagos, senere kjent som darwinfinker. Men det var først etter at han kom tilbake til Storbritannia at en ornitolog gjorde ham oppmerksom på de ulike kjennetegnene ved arten – at de varierte fra øy til øy.

Flere av fuglene Darwin hadde samlet inn, kjente han ikke igjen som spurver, og for øvrig hadde han bare klassifisert tre av artene etter øya der han hadde fanget dem.

Darwins tjener og assistent, Syms Covington, viste seg å ha en langt bedre samling, og han hadde til og med klassifisert spurvene etter hvor de kom fra.

Myte 2: “Mennesket nedstammer fra apene”

Feil. I “Artenes opprinnelse” konsentrerer Darwin seg om dyrearter­ og nevner bare mennesket i en bisetning.

Men verket fikk leserne til å fundere på menneskets plassering i rekken av arter som utvikler seg fra en art til en annen.

Først i en bok om menneskets avstamning fra 1871 argumenterte Charles Darwin for at vi – akkurat som alle andre dyr – nedstammer­ fra en stamform vi har felles med apene – han mente altså ikke at vi nedstammer fra selve apene.

Myte 3: Biologen ville bekjempe kristendommen

Feil. For Darwin var troen et personlig anliggende. Han mente at det ikke nødvendigvis var noen motsetning mellom hans teori og religionen.

Det viktige var at mennesker ikke blandet de to tingene sammen.­ Arbeidet hans handlet om å forstå livet på jorden vitenskapelig, og i hans øyne var det fullt mulig å slutte seg til evolusjonslæren samtidig som man trodde på Gud.

Året etter utgivelsen av “Artenes opprinnelse” erkjente han at spørsmålet om religion var komplisert: “Jeg kan ikke helt slå meg til tåls med å betrakte dette vidunderlige universet og særlig den menneskelige naturen og så konkludere at alt er et resultat av rå makt (naturlig utvelgelse, red.)”.

Bli med HISTORIE og opplev Galápagosøyene

Myte 4: Han fant opp slagordet “survival of the fittest”

Feil. Den britiske filosofen Herbert Spencer var den første som formulerte uttrykket “survival of the fittest” (de best egnede overlever, red.).

Spencer brukte formuleringen i en bok om biologiens prinsipper fra 1864. Darwin tok den til seg i femteutgaven av “Artenes opprinnelse”­ fra 1869 som et uttrykk for naturlig utvelgelse.

Men egentlig var han ikke videre begeistret for utrykket, fordi det ofte ble misforstått som at det var den fysisk sterkeste som ville overleve.

Det Darwin mente, var at den best tilpassede­ statistisk sett har størst sjanse for å overleve.