Doggerland: Forskere kartlegger Europas Atlantis

Det mystiske Doggerland: Under Nordsjøen ligger det et enormt landområde som inntil for 7000 år siden var bebodd av titusener av mennesker.

Richard Bates og kollegene har brukt 15 år på å kartlegge de enorme landmassene som i dag er dekket av Nordsjøen.

Britiske forskere har ved hjelp av målinger fra oljeselskapene i Nordsjøen kartlagt det forsvunne riket Doggerland. Frem til for cirka 7000 år siden strakte riket seg fra Storbritannia til Danmark. Ifølge en av de ledende kreftene bak prosjektet, Richard Bates University of St. Andrews, viser undersøkelser av havbunnen at området hadde både enorme skoger, dype elver og endeløse sletter.
«Doggerland var Europas virkelige kjerneområde frem til vannstanden i havet steg», sier Bates til britiske BBC.

Mammutens hjemsted

Forskerne har i årevis visst at havbunnen under Nordsjøen har vært tørr landmasse en gang i tiden. Men det var først da de begynte å samarbeide med oljeselskapene og fikk tilgang til målinger av bunnen av Nordsjøen, at de ble i stand til å gjenskape hvordan det forsvunne landområdet så ut. Ifølge forskerne fantes det i sin tid et rikt dyreliv i Doggerland, blant annet den nå utdødde mammuten.

Doggerland ble til Doggerbank

Men området var etter all sannsynlighet også hjemsted for titusenvis av mennesker – jegere og sankere. Bevisene for teorien er blant annet funn av pilspisser og andre menneskeskapte gjenstander.Doggerland eksisterte fra rundt 20 000 år siden frem til for cirka 7000 år siden, da issmeltingen i Arktis fikk havet til å stige. Til slutt var det bare en enkelt stor øy igjen av det mektige landskapet. Den lå der hvor Doggerbank ligger i dag. Også den endte med å bli slukt av havet.