Topkapi Palace Museum & Alp Kaya/Imageselect

Er Piri Reis-kartet autentisk?

Historikerne har undret seg over hvordan Piri Reis-kartet fra 1500-tallet kan vise Antarktis, som først ble oppdaget flere hundre år senere.

Piri Reis-kartet ble funnet i 1929 på bib­lio­te­ket i det store Topkapipalasset i Istanbul i Tyrkia. Verdenskartet er signert av den osmanske admiralen og kartografen Piri Reis og markert med årstallet 1513.

Ifølge Reis’ egne nedtegnelser er kartene hans basert på 20 andre kart – bl.a. flere ­arabiske, spanske og portugisiske. Det osmanske kartet inneholder korrekte gjengivelser av bl.a. Afrika, Karibia og det nordlige Sør-Amerika.

Den mest overraskende detaljen er imidlertid et stort landområde mot sør som visse steder har likhet med Antarktis – et område som først ble oppdaget på 1700-tallet.

Det har fått flere til å foreslå at Reis kan ha hatt tilgang til eldgammel viten om geografi som karttegnere i Europa ikke hadde.

Afrika

og kontinentets kystlinje er presist gjengitt på kartet. Dessuten er Afrika plassert på korrekt lengdegrad i forhold til Sør-Amerika.

Topkapi Palace Museum & Alp Kaya/Imageselect

Antarktis

er angivelig avbildet lengst mot sør. Ifølge noen kilder skulle denne kysten være identisk med området Dronning Maud Land.

Topkapi Palace Museum & Alp Kaya/Imageselect

Sør-Amerika

er – ifølge Piri Reis’ notater – basert på et kart som ble tegnet av Krristoffer Columbus under italienerens reiser til den nye verden.

Topkapi Palace Museum & Alp Kaya/Imageselect

"Antarktis" hadde tropisk klima

Kritikerne av denne teorien vurderer i stedet at «Antarktis» bare er det sørlige Sør-Amerika som er forvrengt. På begynnelsen av 1500-tallet var området ennå ikke tilstrekkelig utforsket, og Reis’ kilder var trolig upresise.

Dessuten er området plassert flere hundre km. lenger nord enn Antarktis og er landfast med Sør-Amerika. Ifølge Reis’ egne notater på kartet har området også varmt, tropisk klima, akkurat som Sør-Amerika.

I dag er de fleste historikere enige om at Piri Reis-kartet ganske sikkert er ekte, men at det ikke viser Antarktis.