Forhistoriske mennesker kan ha spist hverandre

Forhistoriske mennesker gikk ikke av veien for å spise hverandre. Det slås fast i en ny undersøkelse av bitemerker på 12 000 år gamle menneskeknokler funnet i en britisk grotte.

Tannmerker på menneskeknokler viser at steinaldermennesker etter alt å dømme spiste hverandre.

Forskerne bak undersøkelsen lot blant annet fire grupper nålevende mennesker tygge på rå og kokte knokler fra forskjellige dyr. Slik fant de ut at mennesker etterlater et helt bestemt tannmønster når de tygger i knokler – et mønster som også ble funnet på menneskeknoklene fra grotten i Somerset i Sør-England.

Ifølge forskerne betyr oppdagelsen ikke nødvendigvis at forhistoriske mennesker tok livet av hverandre for å stille sulten. Teorien går snarere ut på at nylig avdøde medlemmer av en stamme ganske enkelt ble spist av stammefellene for at det dyrebare kjøttet ikke skulle gå til spille.