Når ble den siste hvite flekken på verdenskartet utforsket?

Når ble det slått fast at hele verden var utforsket?

Et tysk kart over Afrika fra 1861 viser tydelig jordens – etter europeernes mening – siste store hvite flekk.

Det fins stadig hvite flekker på landkartet i for eksempel Antarktis og Amazonas. Altså uutforskede landmasser som riktig nok er fotografert fra luften av fly og satellitter, men der det ikke er kjent at det har vært mennesker.

Resten av den bebodde verden ble stort sett kartlagt i løpet av en periode på 400 år, som begynte med de store oppdagelsesreisene til sjøs på 1400-tallet. Afrika var det siste kontinentet som ble utforsket. På 1800-tallet fantes det stadig store, ukjente områder som etterlot hvite flekker på kartene. En rekke ekspedisjoner ble derfor sendt inn i det ukjente for å kartlegge kontinentet.

En av de siste oppdagelsene gjorde amerikaneren Henry Stanley da han i 1875 fant frem til innsjøen Lake Edward i det som i dag er Uganda.