Oldtidstavle forbanner grønnsakshandler

Forbannelser skulle gjøre kål på konkurrenten.

Forbannelsen var inngravert i en tynn blyplate som stammer fra 300 e.Kr. da Tyrkia var under romersk herredømme.

En amerikansk forsker fikk seg litt av en overraskelse da han oversatte en såkalt forbannelsestavle fra senromersk tid. Tavlens forbannelse var nemlig ikke rettet mot gladiatorer eller veddeløpskusker, slik de ofte gjerne var, men mot en helt vanlig romersk grønnsakshandler.

«O torden- og lynkastende Iao (gresk for Gud, Red.), slå og bind grønnsakshandleren Babylas. Som du rammet faraos vogn, skal du også ramme Babylas' frekkhet», heter det i teksten på tavlen, som ble funnet i oldtidsbyen Antiokia for flere år siden.

«Det fins andre forbannelsestavler der folk er nevnt med yrkestittel, men jeg har aldri sett en grønnsakshandler før», sier Alexander Hollmann ved universitetet i Washington.

Ifølge forskeren er tavlen trolig bestilt av en konkurrerende grønnsakshandler.