10 milepæler i dykkingens historie

Gjennom årtusener har mennesket strebet etter å lære å oppholde seg under vann. Her er ti milepæler i dykkingens historie.

Berlin 1946. En dykker på jobb er på vei ned i Spree-kanalen, som er blitt oversvømt i forbindelse med arbeidene på Berlins U- og S-banenett.

Vannet har alltid fremstått som et stort og ukjent element for oss mennesker. Vi er egentlig ikke skapt for et liv i det våte elementet, hverken i saltvann eller ferskvann. Men gjennom årtusener har mennesket likevel strebet etter å lære å oppholde seg under vann. Her er ti viktige begivenheter i dykkingens historie.

500 f.Kr.

Grekeren Scyllis beviste at selv om mennesket bare kan oppholde seg under vann i et begrenset tidsrom, kan det ha sine fordeler. Det lyktes ham å kutte fortøyingen på alle skipene til perserkongen Xerxes, slik at de drev til havs. Deretter svømte Scyllis 15 km for å advare grekerne om det forestående angrepet.

1690

Engelskmannen Edmund Halley tok patent på en praktisk og godt fungerende dykkerklokke. Den ble ved flere anledninger brukt helt ned til 20 meters dyp og i opptil halvannen time.

1776

Amerikanerne forsto den militære verdien av undervannsfartøyer i uavhengighetskrigen mot England. Ved hjelp av det hånddrevne fartøyet Turtle angrep amerikanerne HMS Eagle i New Yorks havn og forsøkte å feste sprengstoff til skipsskroget. Men forsøket mislyktes.

1823

Oppfinneren og briten Charles Deane tok patent på en "røykhjelm" tiltenkt brannmenn. Hjelmen fant imidlertid størst bruk som dykkerhjelm og ble det første skrittet på veien mot de tunge hjelmdykkerdraktene som ennå brukes i dag.

1930-årene

Amerikaneren Guy Gilpatrick begynte å bruke dykkerbriller til vanlig undervannssvømming og tok like etter også svømmeføtter og snorkel i bruk. Utstyret ble et viktig skritt på veien mot vår tids utbredte sportsdykkerutrustning.

1934

William Beebe og Otis Barton ble senket over 1000 meter ned i havet i en såkalt batysfære, en hul stålkule som hang i kabler under et skip.

1942-43

Den franske løytnanten Jacques-Yves Cousteau og ingeniøren Emile Gagnan fant opp en regulator som dykkere kunne bruke sammen med komprimert luft på flasker. Det innledet en revolusjon som gjorde det mulig for alle og enhver å utforske verdenen under vannflaten.

1953

Første utgave av Jacques Cousteaus bok "Den tause verden" ble utgitt. Utgivelsen gjorde trolig mer for å øke dykkerinteressen blant folk flest enn noen annen begivenhet.

1960

Jacques Picard og Don Walsh dykket til 10 916 meters dyp i Marianegropen om bord i batyskafen Trieste, som ble konstruert av Picards far, August. Det er det dypeste dykket noen noensinne har gjort, og det er aldri blitt gjentatt.

1962

Det første av en rekke eksperimenter som skulle gjøre det mulig å oppholde seg i lengre tid under vann, ble gjort i nærheten av Marseilles. To dykkere oppholdt seg i en spesiell boligmodul 11 meter under overflaten i syv dager. Senere forsøk forlenget oppholdene betydelig.

Kilder:

www.divinghistory.com
Lawrence Martin: A briet history of diving (www.lakesidepress.com)