8 sagnomsuste riker

Legendariske riker som El Dorado, Atlantis og Mu har gjennom tidene lokket til seg mange eventyrere – ofte med fatale konsekvenser.

Muisca-flåten viser innvielsen av en ny Zipa (konge) av Muisca-folket i Guatavita-sjøen i Colombia – mulig opphavssted for myten om El Dorado. Modellen ble funnet i en hule i Colombia i 1856 sammen med mange andre gullgjenstander og kan i dag ses på gullmuseet i Bogota.

Folk har alltid fortalt historier om fjerne land med store skatter, fantastiske bygninger og landskaper – og umåtelig vise, eller krigerske innbyggere.

Det er fascinerende historier, og noen av dem er i tidens løp blitt tatt alvorlig nok til at man har utstyrt ekspedisjoner og felttog for å finne dem – ofte med voldsomme konsekvenser.

Her er 8 sagnomsuste riker som gjennom tidene har fristet mange mennesker.

1. Atlantis

Atlantis lå ifølge den greske filosofen Platon i Atlanterhavet utenfor Gibraltarstredet. Det var et svært avansert rike, men skal ha sunket i havet rundt år 10 000 f. Kr.

Historiene om Atlantis inspirerte tyske nazister i første halvdel av 1900-tallet på flere måter. De sendte ekspedisjoner for å finne etterkommere fra Atlantis, og brukte legendene som en del av sine raseteorier.

2. Cibola og Quivira

I det 16. århundret begynte det å gå et rykte i det som i dag er Mexico, om gylne byer langt mot nord. Etter sigende bodde det der et både ytterst velstående, men også svært avansert og opplyst folk. Francisco Coronado gjorde et forsøk på å komme frem til de gylne byene, men fant ikke annet enn tipier og hus bygd av soltørket murstein.

3. El Dorado

En by, et kongerike eller kanskje til og med et helt imperium: Fortellingene om El Dorado, som skulle ligge dypt inne i Amazonas-jungelen i Sør-Amerika, varierer.

Tallrike ekspedisjoner har forsøkt å finne stedet, blant andre conquistadorene Franciso Orellana og Gonzalo Pizarro, som i 1541 gjorde et forsøk. Forsøket endte med katastrofe, men Orellana ble den første europeeren som seilte gjennom Amazonas.

4. Hyperborea

Ifølge oltidens grekere lå Hyperborea et sted langt mot nord, der solen skinte døgnet rundt. I det 17. og 18. århundret inspirerte historien om Hyperborea blant annet befolkningsgrupper i Nord-Europa og Nord-Amerika til å oppfatte seg selv som hyperboreanere.

De anså dermed seg selv for å være på et høyere og mer utviklet stadium enn land og folkeslag lenger mot sør.

5. Lemuria

Geologen Philip Sclater fremsatte i det 19. århundret en teori om at det måtte ha vært en stor landmasse i Indiahavet. Teorien skulle forklare likhetene mellom dyrelivet i India og på Madagaskar, og Sclater kalte det glemte kontinentet for Lemuria.

Vitenskapelige oppdagelser av kontinentaldriften har siden vist at de zoologiske likhetene kan forklares uten Lemurias eksistens. Men landets eksistens tas stadig for virkelig av enkelte religiøse grupper.

6. Mu

Den franske forfatteren Augustus Le Plongeon fremsatte i det 19. århundret en teori om at det hadde ligget et stort kontinent i Atlanterhavet ved navn Mu.

Briten James Churchward endret plasseringen til Stillehavet og mente blant annet at det kunne forklare utviklingen av de forskjellige språkene og kulturene i Asia.

I 1930-årene mente Kemal Atatürk, grunnleggeren av den tyrkiske staten, at Mu måtte være det tyrkiske folkets opprinnelige hjemsted.

7. Prester Johns rike

Fra det 12.–17. århundret fortalte man overalt i Europa historier om prester Johns – eller prestekongens – rike, som skulle ligge et sted i Orienten.

Det skulle være et mektig land, og utallige ekspedisjoner forsøkte å finne det. Pave Alexander III sendte et brev til landet. Han fikk ikke noe svar, men i forbindelse med korstogene påsto geistlige at prestekongen også rykket frem mot det Hellige land med en hær for å bidra til å fordrive de vantro.

8. Shambhala

Shambala var et mytisk kongerike som angivelig skulle ligge et sted i det indre Asia. Det var et buddhistisk samfunn, der folk hadde nådd høyeste grad av opplysning, innsikt og fred. Historiene om Shambhala har påvirket utviklingen av en rekke mindre religioner i Europa og USA, og har også spilt en rolle i den litterære utviklingen, spesielt innen mystik og okkultisme.

Kilde: Nationalencyklopædien