Metropolitan Museum of Art
Nubia

Hvem var den første oppdagelsesreisende?

For ca. 4300 år siden beordret Egypts farao embetsmannen Harkhuf til å utforske naboriket Nubia. Harkhuf trådte inn i historiebøkene som den første oppdagelsesreisende som forskerne kjenner til.

I 1869 dro britiske Henry Morton Stanley ut på en farefull ferd inn i Afrikas ukjente indre. Målet var å finne misjonæren David Livingstone, som ingen hadde hørt fra på årevis.

Stanleys ekspedisjon har skrevet seg inn i historiebøkene som en av historiens mest kjente oppdagelsesreiser. Men mer enn 4000 år før Stanley satte sin fot på afrikansk jord, foretok en annen mann flere tilsvarende reiser inn i det indre av Afrika.

Mannen var Harkhuf – den første oppdagelsesreisende som er kjent fra skriftlige historiske kilder.

Egyptisk gravkammer Harkhuf

Harkhufs fire ekspedisjoner er kjent fra inskripsjonene på gravkammeret hans.

© Ernesto Schiaparelli

Graven forteller om historiske reiser

Historikerne kjenner til Harkhufs bedrifter fra inskripsjoner på gravkammeret hans nær byen Aswan i Egypt. Inskripsjonene forteller at Harkhuf var en embetsmann ved hoffet som tjente faraoene Merenre 1. og Pepi 2. på 2200-tallet f.Kr.

Faraoene utnevnte Harkhuf til guvernør av det sørlige Egypt. Her fikk han i oppgave å etablere handelsforbindelser til naboriket Nubia, og han skulle samtidig legge til rette for en potensiell egyptisk invasjon av landet. I alt foretok Harkhuf fire ekspedisjoner inn i Nubia.

Nubia

Egypterne brakte eksotiske og fremmedartede varer med seg hjem til Egypt fra Nubia.

© Metropolitan Museum of Art

Farao ville se eksotisk pygmé

Hvor langt mot sør Harkhuf nådde, er ukjent, men inskripsjonene angir blant annet at hans første reise varte i minst syv måneder. Antagelig nådde han på den turen så langt sør at han kom inn i området som i dag er Sudan.

Fra reisene sine tok Harkhuf med seg eksotiske gaver som fikk egypterne til å måpe. Gravinskripsjonene inneholder for eksempel et brev fra farao Pepi 2., som er nysgjerrig på å høre om en pygmé i Harkhufs besittelse:

«Kom straks nordover til hoffet. Du må ta med deg denne dvergen for å fryde og glede hjertet til kongen av Øvre og Nedre Egypt, som lever til evig tid. Min majestet lengter etter å se denne dvergen mer enn gavene fra Sinai og Punt.»