Architect of the Capitol
Columbus ankommer til Amerika

Hvor mange levde i Amerika da Columbus ankom?

I 1492 ankommer Columbus den nye verden, hvor millioner av mennesker allerede lever. Europeernes ankomst skal vise seg å bli skjebnesvanger for det store flertallet av de innfødte.

«Det er en myte skapt av europeerne som snakket om jungler og store områder som var uberørt av mennesker.»

Dette sier den tyske forskeren Heiko Prümers, som sammen med en gruppe arkeologer i mai 2022 publiserte sitt seneste funn: To hittil ukjente byer under Amazonas’ tette plantedekke i Bolivia.

Byene ble funnet ved hjelp av laserteknologi, som fra et helikopter har «skåret» seg gjennom jungelen og kartlagt byene. Undersøkelsene viser at de to byene strakte seg over et større område og bl.a. inneholdt pyramider, veier og kanaler for vanning av avlinger.

Columbus ankommer til Amerika

Efter mødet med europæerne blev omkring 90 pct. af befolkningen i Den Nye Verden lagt i graven.

© Architect of the Capitol

Amerikas innfødte ble underkuet og drept

I århundrene etter Columbus’ ankomst i 1492 ble de opprinnelige kulturene i den nye verden ødelagt i takt med at europeerne erobret nye områder.

Millioner bodde i Amerika

De to nyfunne byene er det seneste beviset på at Amerika langt fra var et primitivt eller ubebodd sted før Columbus’ ankomst til den nye verden i 1492.

Tvert imot var Sør-, Sentral- og Nord-Amerika bebodd av millioner av mennesker, hvorav mange bodde i store, sofistikerte byer – selv etter europeiske standarder.

Hvor stort den nye verdens befolkningstall var i 1492, er forskerne langt fra enige om. Anslagene varierer fra bare 8 millioner til over 100 millioner. En kvalifisert gjetning er at rundt 60 millioner mennesker levde i den nye verden da Columbus og hans følge ankom.

Europeiske sykdommer drepte

Uansett størrelse falt imidlertid befolkningstallet voldsomt på 1500-tallet, da de europeiske kolonistene for alvor begynte å strømme til.

Sammen med europeerne kom det også sykdommer som lokalbefolkningen ikke hadde immunitet mot, og snart gjorde bl.a. kolera, meslinger, tyfus og kopper ende på millioner av innfødte. Bare i Mexico falt folketallet fra 30 millioner til bare 3 millioner på 50 år.