Hvorfor heter det kannibaler?

Etter oppdagelsen av Amerika støtte Kristoffer Columbus på en rekke innfødte som fryktet folk fra naboøya Caniba - de såkalte menneskeetere.

Fra Karibias urbefolkning hørte Columbus om fryktelige kannibaler som «hogde hodet av fiendene sine og drakk blodet deres».

© Getty Images

Betegnelsen kannibal opptrer for første gang i Kristoffer Columbus’ loggbok den 23. november 1492.

Da han først kom til Amerika, møtte han på et folk som fryktet menneskeeterne på naboøya Caniba – såkalte caribes. I loggboken sin omtalte den berømte oppdagelsesreisende dem som canibales.

Columbus møtte aldri kannibalene, men trodde på ryktene – for i mangel på gull kunne menneskeetere uten skrupler selges som slaver.

Columbus var en gåtefull oppdager

Columbus' reise til Amerika i 1492 er en av de best dokumenterte oppdagelsesreisene men mannen selv er et mysterium.

Columbus la et røykteppe over sin fortid og løy om sin families opprinnelse - ifølge én teori fordi han var jøde og i virkeligheten reiste ut for å finne et nytt land til sitt forfulgte folk.

Dykk ned i historien om den gåtefulle oppdageren Kristoffer Columbus