National Maritime Museum

«James Cook oppdaget Australia»

Mange, særlig eldre, historiebøker forteller at engelske James Cook oppdaget Australia i år 1770. Men er det virkelig sant at ingen andre hadde støtt på det enorme kontinentet tidligere?

En sommerdag i august 1768 stevner det britiske marineskipet HMS Endeavour ut fra Plymouth. Om bord er 94 mann under ledelse av løytnant James Cook.

Skipets mål er øya Tahiti i Stillehavet. Her skal skipets forskerteam overvære et sjeldent astronomisk fenomen – en venuspassasje, der Venus passerer foran sola. Fra jorda kan planeten observeres som en svart flekk på solskiven.

Ekspedisjonen er planlagt av det britiske vitenskapelige selskap og betalt av kong Georg 3. Den britiske marinen (Royal Navy) har gitt James Cook en ekstra oppgave: Han skal prøve å finne det myteomspunne «Terra Australis Incognita» (det ukjente landet i sør) sør for Asia.

«De mener selv at de er forsynt med alle livets nødvendigheter.» James Cook om aboriginene i Australia.

Endeavour seiler sør for Kapp Horn og når frem til Tahiti i tide til å observere venuspassasjen.

Så setter Cook kursen vestover, og 19. april 1770 ser mannskapet nytt land. Ti dager senere går Cook i land på det som i dag kalles Australias østkyst, og deretter erklærer han området for britisk.

Slik oppdaget James Cook Australia – det er i hvert fall den fortellingen som fortsatt opptrer i mange gamle skolebøker. Men er historien sann?

FOR OG IMOT: Kontinentet var ingen nyhet

Ingen nasjon gjorde krav på Australia før Cooks ekspedisjon.

Tidligere oppdagelsesreisende hadde riktignok sett og vært i land på deler av Australias kyst, men ingen visste hvordan de forskjellige observasjonene skulle føyes sammen; bl.a. antok nederlenderne at det oppdagede landet bare var en forlengelse av øya Ny-Guinea.

At Australia ikke var landfast med andre kontinenter, ble først bevist da James Cook kartla den australske østkysten. Nå sto det klart nøyaktig hvordan verdensdelen så ut – og at området ikke hang sammen med f.eks. Antarktis. Først på dette tidspunktet kan kontinentet Australia betraktes som offisielt oppdaget.

Cook var ikke engang den første briten i Australia. Piraten og vitenskapsmannen William Dampier utforsket en stor del av den australske nordkysten i 1699 – hele 71 år før James Cook.

Vel 150 år før Cook gikk nederlenderen Willem Janszoon i land på den australske nordkysten (1606). I de følgende årene kartla europeiske oppdagelsesreisende fra flere forskjellige land de nordlige, vestlige og sørlige kystene. Området fikk navnet Ny-Holland.

Aboriginene kom ifølge forskerne til Australia for 50 000–65 000 år siden. Kontinentet ble altså oppdaget av mennesker lenge før europeerne begynte å utforske kloden.

KONKLUSJON: Aboriginene kom minst 50 000 år før britene

For å bli godkjent som rettmessig oppdager må ingen andre ha oppdaget landområdet på forhånd. Når det gjelder Australia, er det helt klart at mange mennesker kjente til eksistensen av landet før James Cook og hans mannskap.

Selv om mange av de første europeiske oppdagelsesreisende ikke hadde noen anelse om Australias utstrekning, kartla de store deler av kontinentet lenge før James Cooks ankomst våren 1770.

Opp gjennom 1950- og 1960-tallet lærte skolebarn i Australia at James Cook oppdaget landet de bodde i.

© World History Archive/Imageselect

Og lenge før europeiske oppdagelsesreisende så mye som vurderte å reise ut for å finne fremmede kyster, hadde aboriginene allerede etablert seg i Australia.

Faktisk bodde det omtrent en halv til en million mennesker i Australia da britene begynte koloniseringen på slutten av 1700-tallet. Et område med så mange mennesker kan ikke beskrives som «uoppdaget», og derfor kan Cook bare få æren for å ha kartlagt den østaustralske kysten.