Mytteriet på Bounty

Da Bounty stevner ut med kurs for Tahiti i Stillehavet, er skipet lastet med store forventninger. Stemningen er god mellom kaptein Bligh og mannskapet hans, men underveis slår idyllen sprekker. Spenningsnivået stiger, og eksploderer til slutt i et oppgjør mellom kaptein og mannskap.

Books:
Læs mere
● Caroline Alexander: The Bounty – The true Story of the Mutiny on the Bounty, Harper Perennial, 2003 ● William Bligh: The Mutiny on Board HMS Bounty, The Narrative Press, 2003 ● Greg Dening: Mr. Bligh's Bad Language, Cambridge University Press, 1992

Websites:
www.fatefulvoyage.com