Stjålet Columbus-brev sendt hjem til Italia

En svært sjelden kopi fra samtiden av Columbus' brev om oppdagelsen av den nye verden ble stjålet fra et museum for 30 år siden. Nå har det dukket opp hos en privat samler i USA.

Politimann med bok på blå bakgrunn

I brevet, som ble skrevet kort tid etter at Columbus oppdaget den nye verden, gjør han rede for noen av funnene sine.

© U.S. Immigration and Customs Enforcement

Da de ansatte ved Biblioteca Nazionale Marciana i Venezia gikk gjennom brevsamlingen sin i 1988, fikk de sjokk.

En sjelden kopi fra samtiden av et brev fra Christofer Columbus til de spanske monarkene, der han fortalte om sine oppdagelser i Amerika, var forsvunnet.

Bibliotekets ansatte antok at brevet var tapt for alltid, men nå – mer enn 30 år senere – har det dukket opp i USA.

I en pressemelding opplyser de amerikanske immigrasjons- og tollmyndighetene at brevet har blitt funnet i en privat samlers bibliotek.

Ingenting tyder på at den private samleren bevisst har gjort noe ulovlig – tvert imot har samleren samarbeidet med myndighetene slik at brevet nå kan leveres tilbake til Italia.

Feil gjør brevet spesielt verdifullt

Da nyheten om Columbus' oppdagelse av Amerika spredte seg i Europa, hadde det samme effekt som den første månelandingen.

Alle ville høre om den nye verden og mannen som hadde ledet ekspedisjonen.

Derfor ble det laget flere samtidige kopier av Columbus' brev der han beskrev oppdagelsene sine.

Men denne kopien er spesielt sjelden fordi det er en tidlig versjon der trykkeren ved en feil utelot den spanske dronningens navn i brevet.

Feilen ble raskt oppdaget og korrigert i senere kopier av brevet. Derfor anslås dette sjeldne brevet å ha en verdi på opptil 13 millioner kroner.

To menn setter bok i monter

Brevet er nå levert tilbake til Biblioteca Nazionale Marciana i Venezia, der det skal stilles ut.

© Biblioteca Nazionale Marciana