"Paktens ark var et kjernefysisk våpen"

De tidlige sivilisasjonene var langt mer avanserte enn etablerte forskere hevder. Det mener journalisten Graham Hancock, som blant annet påstår at jødene nedkjempet fiender ved hjelp av kjernefysiske våpen.

Paktens ark, som Moses skal ha plassert De ti bud i, spredte ifølge Det gamle testamentet­ død og ulykke.

Teori av Graham Hancock
Født: 1950
Utdannelse: Journalist

Skotten Graham Hancock er virkelig en lysende stjerne på «gjør det selv»-arkeologiens­ himmel. Etter en lang karriere som journalist ga han i 1992 ut sin første bok med teorier om historiens rette sammenheng. I boken hevder han at oldtidens tidligste sivilisasjoner var i besittelse av høyteknologi på nivå med våre dagers.

Et eksempel var ifølge Hancock Paktens ark, som israelittene oppbevarte tavlene med De ti bud i. Den kistelignende beholderen var i virkeligheten et kjernefysisk våpen.

Moses, som ledet israelittene til det forjettede land – dagens Palestina – hadde angivelig funnet radioaktivt materiale fra en meteoritt og lagt det i arken. Han lærte seg deretter å kontrollere kjerneenergien og bruke den som våpen. Med arken i spissen for hæren beseiret israelittene derfor alle sine fiender.

Graham Hancocks i alt 13 bøker om historiens store gåter er oversatt til 27 språk og solgt i fem millioner eksemplarer.

Som bevis bruker Hancock blant annet Det gamle testamentets beskrivelse av hvordan filisterne etter å ha erobret arken får byller og svulster. Et annet bevis er historien om Miriam, som ble rammet av spedalskhet etter å ha vært i kontakt med Arken. Ifølge Hancock skyldes sykdommene radioaktiv stråling fra Paktens ark.

Hancock glemmer imidlertid å forklare hvorfor Moses og andre som hadde enda mer kontakt med det såkalte kjernevåpenet, ikke ble syke. Eller hvorfor Paktens ark ikke er omtalt som et våpen et eneste sted i Bibelen.

Hancock har så langt solgt fem millioner bøker, og lar seg ikke påvirke av at ingen forskere tar teoriene alvorlig.