Nathaniel Harrington/Allen Exploration

Enorm gullskatt funnet ved spansk skipsvrak

Ekspertene trodde at spansk skatteskip var fullstendig plyndret for verdier, men skipet viste seg å være omgitt av gullskatter.

Etter mer enn 350 år og utallige plyndringsforsøk var de fleste overbevist om at det ikke var flere skatter å finne i nærheten av den spanske gallionen Nuestra Señora de las Maravillas.

Skipet sank i 1656 utenfor kysten av Bahamas. Bare 45 av de 650 om bord overlevde.

Opp gjennom årene har arkeologer og skattejegere ivrig besøkt vraket på leting etter den enorme skatten av sølv og gull som skipet var lastet med.

© Nathaniel Harrington/Allen Exploration

Det var derfor ikke mye håp om å gjøre store funn da en ny ekspedisjon nylig besøkte vraket.

Og mens selve vraket faktisk var grundig renset for verdisaker, lyktes ekspedisjonen med å finne store mengder gull, sølv og smykker i et 13 kvadratkilometer stort område rundt vraket.

Moderne måleutstyr gjorde utslaget

Ved hjelp av magnetisk måleutstyr har ekspedisjonen, som ledes av filantropen og dykkeren Carl Allen, klart å finne selv små gjenstander som hadde blitt ført med strømmen i et langt spor bort fra vraket.

Totalt ble det funnet 8800 metallgjenstander med måleutstyret, og hver av dem blir nå undersøkt.

Så langt har det dukket opp blant annet sølvbarrer, gullsmykker, mynter, krukker med spansk olivenolje, kinesisk porselen, vinflasker, sverdskjefter og mange, mange flere ting som fortidens skattejegere hadde oversett.

Alle gjenstandene som er funnet, skal nå stilles ut på et helt nytt maritimt museum på Bahamas.