Samuel Scott

Gullskatt til milliarder heves fra havets bunn

Colombia, Spania og søramerikanske indianere kjemper innbitt om retten til en enorm gullskatt. Nå vil colombianerne i gang med å hente kostbarhetene opp fra havbunnen.

Da britene i 1708 senket den spanske gallionen San José, hadde de neppe forestilt seg at det mer enn 300 år senere skulle utspille seg et større drama om vraket.

San José ble lokalisert i 2015, og skipet ligger i dag 25 km fra Colombias kyst – det samme gjør lasten med 200 tonn gull, sølv og edelstener som var på vei til Spania.

For sju år siden ble skatten anslått til å være verdt over 10 milliarder kroner, men Colombia mener i dag at gallionen har verdier på opptil 150 milliarder nåtidskroner.

Den tidligere spanske kolonien forbereder seg for tiden på å berge den enorme skatten. Private bergingsselskaper kan nå søke Colombia om tillatelse til å søke på havbunnen utenfor havnebyen Cartagena.

Men colombianerne møter sterk motstand fra flere hold – ikke minst Spania har kommet med innvendinger. San José var en del av spanjolenes såkalte gullflåte, og skatten tilhører derfor Spania, ifølge den tidligere kolonimakten.

Funnet av noen av San Josés 64 kanoner førte i 2015 skattejegere på sporet av vraket.

© Credit: Woods Hole Oceanographic Institution

Indianske slaver hentet opp sølvet

Mens Colombia fysisk har skipet i sin besittelse, og Spania har internasjonal lov i ryggen, mener representanter for qhara qhara-indianerne i Bolivia at de har den moralske retten til størstedelen av skatten.

Det var nemlig deres forfedre som i sin tid ble tvunget til å jobbe under slavelignende forhold i de livsfarlige spanske gruvene der skatten ble gravd opp.

Hvem som ender opp med å få skatten, er fortsatt uvisst, men Colombia har meddelt at de planlegger å bygge et stort museum der den skal stilles ut.