Quiz: Berømte skattefunn

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hoxne-skatten, som en amatørarkeolog med metalldetektor fant i Sør-England i 1992, består av hvor mange romerske mynter?

Hva heter pyramidekomplekset i Peru, der blant andre Thor Heyerdahl fant en rekke gullgjenstander?

Nuestra Señora de Atocha var et spansk skatteskip som sank utenfor Florida i 1622. Når ble vraket funnet?

Tilia Tepe-skatten fra Afghanistan ble funnet i 1978. Hvor mange gullgjenstander består skatten av?

Broighter-gullskatten, funnet i Irland i 1896, rommer en del uvanlige gjenstander, deriblant...

Mykene i Hellas er funnsted for store skatter som særlig består av...

Et av de største europeiske funnene av forhistoriske gullgjenstander ble gjort i Villena i 1963. Villena ligger i…

Innholdet i farao Tutankhamons gravkammer er et av tidenes største skattefunn. Når ble graven funnet?

Sutton Hoo-skatten (funnet 1939) består av angelsaksiske gjenstander. Under hvilke omstendigheter var de gravd ned?

Begravelsesstedet for Kinas keiser Qin Shihuangdi (ca. 259-210 f.Kr.) ble funnet i 1974. Arkeologer har foreløpig gravd ut...

50 000 sølvmynter og 6624 gullmynter ble på 1970-tallet hentet opp fra ostindiafareren Akerendam, som forliste i 1725 ved...

En av de største samlingene av mayaenes kunstgjenstander ble funnet i…

Preslav-skatten som ble funnet i Bulgaria i 1978, består av gull, sølv og bronsegjenstander. Fra hvilket rike?

Gullgubber er små gullplater med motiver. Arkeologer har funnet omtrent 3000 av dem i Norden, de aller fleste på...

Berthouville-skatten ble funnet i Frankrike i 1830, og besto av 25 kilo tempelutstyr. Utstyret var laget av…

På 1800-tallet lokaliserte denne tyske amatørarkeologen byen Troja. Han smuglet smykkefunn ut av Tyrkia, og lot sin kone Sophia bære smykkene. Han var overbevist om at Homers diktning om den trojanske krig var historisk korrekt. Hvilken skattejeger?

Kanskje du er interessert i