Mysteriet om Amelia Earhart kan være løst

Helt siden den verdensberømte piloten Amelia Earhart forsvant med sitt fly et sted over Stillehavet i 1937, har hennes død vært en gåte. Nå hevder en amerikansk forsker at han vet hva som skjedde med henne.

Amelia Earhart foran flyet hun forsvant med i 1937.

© Shutterstock

Menneskeknoklene som ble funnet i 1940 på stillehavsøya Nikumaroro tilhører med 99 prosent sikkerhet den kvinnelige piloten Amelia Earhart.

Det er konklusjonen i en ny artikkel som er publisert i tidsskriftet Forensic Anthropology, og som den amerikanske antropologen Richard L. Jantz fra University of Tennessee står bak.

Earhart ville fly jorden rundt

  1. Juli 1937 lettet Amelia Earhart og navigatør Fred Noonan fra stillehavsøya Papua Ny Guinea i Earharts Lockheed Electra E10-fly. Kursen var satt mot Howland-øya rundt 4000 km utenfor kysten av fra Papua Ny Guinea.

Strekningen mellom de to stillehavsøyene var bare en liten del av Earharts planlagte rute, for den 40-årige kvinnen ville bli den første kvinnen i verden som fløy hele jorden rundt.

Men så langt kom hun aldri, for et sted mellom Papua Ny Guinea og Howland-øya forsvant flyet.

Briter fant knokler

Akkurat hva som skjedde med de to flyentusiastene har lenge vært et stort mysterium, men nå hevder Richard L. Jantz at Earharts knokler ble funnet allerede i 1940.

På den ubebodde stillehavsøya Nikumaroro, som ligger rundt 640 km sørøst fra Howland-øya, fant en gruppe briter i 1940 nemlig en rekke oppsiktsvekkende gjenstander.

Blant objektene var flere menneskeknokler, en damesko, et navigasjonsinstrument og en flaske med urtelikøren Benedictine.

Allerede i 1940 var det mistanke om at knoklene og gjenstandene kunne stamme fra det savnede flyet, og derfor ble det sendt etterforskere til øya.

Men undersøkelser av knoklene viste den gangen at de sannsynligvis stammet fra en middelaldrende polynesisk mann som var rundt 167 cm høy.

Det resultatet setter Richard L. Jantz nå spørsmålstegn ved.

Knoklene er borte

Jantz har ikke hatt tilgang på knoklene selv, fordi de er forsvunnet, men ut fra målene og notatene som ble tatt i 1940, mener han at det ikke kan være snakk om knokler fra en middelaldrende polynesisk mann.

Tvert imot mener han at knoklenes mål stemmer med målene Earhart må ha hatt. Det skyldes særlig Earharts kroppsbygning og lange bein.

”Hvis knoklene ikke stammer fra Earhart, så tilhører de noen som lignet henne på en prikk”, skriver han blant annet i sin artikkel.

Samtidig hefter forskeren seg ved at det er begrenset hvilke andre personer gjenstandene og knoklene kan ha tilhørt.

De eneste savnede menneskene i området foruten Earhart og hennes navigatør, er elleve besetningsmedlemmer fra et skipsforlis som fant sted utenfor øya i 1929.

Jantz utelukker i sin undersøkelse at knoklene kan stamme fra navigatøren Noonan, for han var for høy til å matche knoklene som er funnet, og samtidig utelukker han også de savnede sjømennene, ettersom navigasjonsinstrumentet ikke var et typisk skipsinstrument.

"Vi vet at Amelia Earhart var i området ved Nikumaroro da hun forsvant. Og vi har funnet menneskerester som stemmer helt med henne men ikke med de fleste andre mennesker", skriver han i artikkelen.

"Frem til det foreligger endelige bevis for at knoklene ikke stammer fra Amelia Earhart, er det mest sannsynlig at det er hennes", konkluderer Richard L. Jantz i sin analyse.