Quiz: Luftens pionerer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hvem var om bord da ingeniøren George Caley i 1853 sendte et glidefly han selv hadde konstruert på en tur over et dalsøkk?

Hva drev brødrene Wright med før de ble interessert i flyging?

Hva het flyet Charles Lindbergh brukte på soloflygingen over Atlanterhavet i mai 1927?

Hvordan markerte den russisk-amerikanske ingeniøren Igor Sikorsky seg i flyhistorien?

Hva fikk tømmerhandleren William Boeing fra Seattle til i 1916 å begynne med flykonstruksjon og skape en av verdens største flyfabrikker?

Amelia Earhart, første kvinnelige soloflyger over Atlanteren, som forsvant sporløst over Stillehavet i juli 1937, ble beundret for noe som lå fjernt fra flyging. Hva var det?

Kanskje du er interessert i