Avføring og hårlokker omskriver historien

DNA-etterforskere har gjenskapt et fortidsmenneske fra Grønland og påvist at Nord-Amerika var bebodd 1000 år tidligere enn hittil antatt.

DNA fra en hårtust har gitt forskere det første innblikket i hvordan et menneske fra den for lengst utdødde saqqaq-kulturen på Nordvest-Grønland så ut. Saqqaq-mannen hadde for eksempel tendens til skallethet samt tørr ørevoks.

De døde vekkes til live

I februar 2010 ble forskerne ved Center for Geogenetik i København de første til å vise hvordan et menneske fra en for lengst utdødd kultur så ut. De trengte bare en omtrent 4000 år gammel hårtust fra Nordvest-Grønland for å kartlegge den fullstendige arvemassen.

Hårtusten avslørte blant annet at Saqqaq-mannen hadde en tettvokst kropp med korte armer og bein, tendens til skallethet, og til og med tørr ørevoks. Og ved å sammenligne med DNA fra nålevende mennesker kunne forskerteamet slå fast at fortidsmenneskets nærmeste nålevende slektninger noe overraskende ikke er indianere eller inuitter: Han er derimot nært beslektet med tre sibirske folk. Det betyr at saqqaq-kulturen må ha vært del av en hittil ukjent koloniseringsbølge fra Sibir over Amerika til Grønland. Bølgen var uavhengig av folkevandringene som førte til dagens amerikanske indianere og inuitter.

I tillegg til kunnskap om folkevandringer, kan kartleggingen av fortidens genetiske koder øke forskernes kunnskap om forandringene i menneskets DNA som har skapt dagens mennesker.

Arkeologer fant hårtusten etter Saqqaq-mannen i den sørøstlige delen av Diskobukten, ved bygden Qasigiannguit (Christianshåb) i 1980-årene. Tre, skinn, hår og skjelett var perfekt bevart i permafrosten under boplassen, og viste at et lite samfunn som primært levde av havet, hadde bodd der ute på pynten.

USA var bebodd for 14 340 år siden

Lederen av Center for Geogenetik, Eske Willerslev, skapte sensasjon allerede to år tidligere, i 2008. Han analyserte da DNA fra forsteinet menneskeavføring. Willerslev hadde funnet etterlatenskapene i en hule i USA, og karbon 14-analyser viste at det var et menneske som hadde gjort sitt fornødne i hulen for 14 340 år siden.

Willerslev påviste dermed at Nord-Amerika var befolket tusen år tidligere enn man hadde trodd. Analysen av DNA fra tarmceller som var blitt med ut, viste dessuten at dette folket stammet fra Asia.