Orren Jack Turner/Public Domain, The Raab Collection
Albert Einstein og brev

Einstein i et gjenfunnet brev: Vitenskap trumfer religion

I et glemt brev avslører Einstein at religion absolutt ikke var viktigere enn vitenskap i hans øyne. Kanskje på grunn av geniets forsvar for vitenskapen endte brevet med å bli solgt for nesten en million dollar.

  1. april 1950 satte Albert Einstein seg ned for å skrive et brev til den jødiske religionslæreren Martha Munk og elevene hennes i USA.

I brevet forklarer Einstein sitt syn på forholdet mellom religion og vitenskap.

Brevet, som hittil har gått i arv i Martha Munks familie, har nå havnet på auksjon.

Det endte med å innbringe rundt 1 285 000 kroner da det ble solgt til en samler i USA.

Den store summen skyldes blant annet at brevet bidrar til å utvide vår kunnskap om Einsteins syn på religion.

Vitenskap erstatter religion

På vegne av elevene spurte læreren den berømte vitenskapsmannen:

"Tror du det er mulig for en moderne vitenskapsmann å forene ideer om en guddommelig skapt verden, en høyere makt, med vitenskapelig kunnskap?"

Einsteins svar til læreren og elevene hennes fulgte i det nylig solgte brevet:

"En person som er mer eller mindre opplært i vitenskapelig tenkning, er fremmedgjort fra den religiøse skapelsen (i sin opprinnelige betydning) av kosmos fordi han anvender læren om årsak og virkning på alt. Dette står ikke i motsetning til den religiøse tilnærmingen, men erstatter og overgår den på sitt vis."

Men Einstein tar ikke fullstendig avstand fra religion i brevet. Og han avviste konsekvent at han var ateist. Som han forklarte i 1940:

"Det finnes fanatiske ateister hvis intoleranse er av samme art som religiøse fanatikeres intoleranse."

Se The Raab Collections presentasjon av brevet i denne videoen.

Video