Ekstrem hendelse kan ha utryddet de første menneskene i Europa

Resultatene av en stor studie utfordrer ideen om at mennesker har levd i Europa kontinuerlig siden de først ankom.

Sedimenter fra havbunnen og avanserte datasimuleringer av menneskets overlevelsesrate har ført fram til forskernes konklusjoner.

© Shutterstock

De tidligste bevisene på europeisk forhistorie er menneskelige levninger fra rundt 1,4 millioner år siden.

Den gang var klimaet omtrent som i dag, med en blanding av skog og våtmarker som ga menneskene ulike kilder til mat.

Forskere har lenge trodd at klimaet i Europa har vært stabilt nok til at mennesker har kunnet leve i Europa sammenhengende siden de ankom første gang.

Men slik er det ikke lenger.

Forskere fra University College London har funnet spor etter en ekstrem nedkjøling av Europa for rundt 1,1 millioner år siden, noe som sannsynligvis førte til at menneskene på kontinentet midlertidig ble utryddet.

Dette skjedde da klimaet begynte å bli varmere og store ismasser smeltet. Vannet som strømmet ut i Atlanterhavet, førte til at temperaturene i Europa sank dramatisk.

«Den nyoppdagede frostperioden kan sammenlignes med noen av de mest alvorlige hendelsene i nyere istider», sier studiens hovedforfatter, Vasiliki Margari, geografiforsker ved UCL, i en pressemelding.

Umenneskelig for fortidens europeere

Forskerne analyserte først sedimenter fra havbunnen nær kysten av Portugal.

Marine sedimenter er rester av bergarter, mineraler og marine dyr som synker til bunns og avleires. Sedimentene avslører klimaforholdene i ulike tidsperioder, ettersom det avleires nye lag hvert år som forskerne kan sammenligne med samtidige fossiler.

Analysene avslørte at vintertemperaturene i det meste av Europa på den tiden falt til langt under frysepunktet – selv i middelhavsområdet.

Et slikt temperaturfall virker kanskje ikke så alvorlig etter dagens standard, der de fleste har tilgang til litt varme, varme klær og mat, men de tidlige europeerne var ikke tilpasset så ekstreme forhold.

Forskerne utviklet en datamodell som kunne simulere om mennesker i det hele tatt kunne ha levd i Europa under den tidens forhold.

Resultatene viste at værforholdene tilsynelatende presset det europeiske klimaet utover det menneskene kunne tåle.

«Det finnes ingen direkte beviser for at menneskene kunne kontrollere ilden på denne tiden. Derfor må de ekstremt kalde og tørre forholdene i Europa og den tilsvarende mangelen på mat på grunn av endringer i flora og fauna ha vært en stor utfordring», sier medforfatter og professor i arkeologi Nick Ashton.

Studien viser også at det mangler arkeologiske bevis for at det fantes tidlige mennesker i Europa for mellom 900 000 og 1,1 millioner år siden, noe som tyder på at det ikke bodde mennesker her i flere tusen år etter frosten.